Virtuální prohlídka školy

Saying goodbye to autumn

10.12.2020 15:12

On Tuesday, November 24, I.A students were saying goodbye to autumn by flying leaf kites, which they made themselves. Then they hung them in the surrounding trees with the idea of ​​the first snowflakes, which were just beginning to fall. This is called perfect timing!

V úterý 24. 11. se žáci I.A byli rozloučit s podzimem pouštěním listových draků, které si sami vyrobili. Poté je rozvěsili na okolní stromy s myšlenkou na první sněhové vločky, které se právě v ten moment začaly pomalu snášet. Tomu se říká dokonalé načasování!

Fotogalerie: Saying goodbye to autumn