Virtuální prohlídka školy

Ryba v kleci s Červenou Karkulkou

27.08.2011 09:47

To není nonsens, to je titul dětského divadelního přestavení pro MŠ v podání našich nejmladších divadelníků skupiny literárně-dramatické tvorby (LDO) v Brně na Lesné, na Ježkově 9.

O co tedy šlo?

„Ryba v kleci“ je sbírka poezie M. Středy, určená dětem. Vtipné básničky byly živě rozehrány v situačních scénkách.

Hudební pohádku (celou zpívanou) z tvůrčí dílny autorské dvojice J. Uhlíř-Z. Svěrák „Červená Karkulka“ předváděly děti ve 2. části programu v pěkných dětských naivních kostýmech, s rekvizitami, v malovaném lese. Scénu ze 3 skládacích paravánů, vyrobených v dílnách NDB, zdobily výtvarné práce dětí VO. U klavíru (keyboardu) podpořila účinkující p. uč. Martina Kirová a režii vystoupení nastudovala p. uč. LDO Jana Dolejšová – Mokrá. Organizačně a technicky spolupracovali Jaromír Brych a Dagmar Krůčková.

Účinkující: Barbora Parmová – Karkulka, Adéla Mácová – vlk, Jan Daniel – myslivec, Monika Danielová – ptáček, Valerie Garili – ptáček, Kateřina Řezníčková – babička, Dominik Krůček – holub.

Počtem vystoupení vznikl malý divadelní festival. Představení se uskutečnila v MŠ na Lesné, Dětské nemocnici v Brně a v Anglické základní škole na Mendlově nám.

1. vystoupení – PREMIÉRA bylo předvedeno v MŠ na ul. Nejedlého, 13. dubna 2011. Pro vystupující to byl velký zážitek, nervy k prasknutí, ale veliká radostná událost. Děti hrály jako o život, někdy se pod tíhou „závažnosti“ dramatických okamžiků ve svém hlasovém projevu ztišily až na hladinu slyšitelnosti pod mf, téměř pp, nikdy ovšem nepřestaly hrát a ohlas dětských diváků MŠ byl bezprostředně nadšený.

Trochu nás na závěr při diskusi účinkujících s veleváženým dětským publikem vykolejila do těžko ovladatelného smíchu reakce jednoho z malých diváků při dotazu „ co se stalo s vlkem, čím se stal“? Divák se dotázal, jestli prý se stal matrací? Pro nezasvěcené – babička si myslivcem rozpáraného vlka zašila a dala mu starou matraci a stal se z něj vlk hlídací J. Naše děti tedy názorně předříkaly danou textovou pasáž, aby se věc vyjasnila. Dostali jsme bonbony a výbornou čokoládu i pozvání na některé příští vystoupení.

2. a 3. vystoupení proběhlo 14. 4. 2011 v MŠ Brechtova v 9.00 a v 10.00 hod. Scéna zářila v plné parádě, účinkující děti již byly klidnější, vystoupení se povedlo opět s velkým ohlasem malých diváků z MŠ.

4. vystoupení 15. 4. 2011 v MŠ na Šrámkově ul. v 9. 15 hod. přineslo opět krásné zážitky dětem MŠ i dětem naší ZUŠ, mnoho zkušeností a živou odezvu. To je pro vývoj komunikačních dovedností našich žáků nenahraditelná zkušenost, kterou by nezískaly při pouhé hře na zkušebně bez publika. Některé nezapomenutelné okamžiky – např. nepřekonatelně rozesmátá vlčice Adéla v okamžiku, kdy měla být velice vážná apod.

Naše účinkující děti potěšily milé drobné dárečky.

5. vystoupení 21. 4. 2011 na ul. Loosova v 9. 30 hod. bylo ozvláštněno svěží předvelikonoční náladou a naši aktéři již hráli s přehledem a jistotou. Vystoupení bylo opět kouzelné svou jemnou naivní poezií šťastných dětí, které hrály pro jiné děti..

Paní učitelky prohlásily, že naše dětské vystoupení jednoznačně překonalo některá vystoupení hostujících dospělých interpretů, provozujících svou činnost profesionálně pro MŠ.

6. vystoupení v MŠ na Slavíčkové 29. 4. 2011 v 9.00 hod. V krásném přátelském prostředí uvedly děti našeho LDO svou hru jako zkušení divadelníci. Diváci i paní učitelky reagovali s pochopením pro osobitý humor a odměnili dětské umělecké výkony vřelým potleskem i pěknými drobnými dárečky, které děti  MŠ samy vyrobily. Jsme pozváni na další vystoupení s novou hrou.

7. vystoupení 31. 5. 2011 ve 13.00 hod. v Dětské nemocnici na Černopolní ul. v Brně se uskutečnilo v sále výtvarného ateliéru. Hospitalizované děti nejmenší, malé i starší přijaly vystoupení vděčně a pozorně. Bylo to veselé setkání se silně dojemnými okamžiky. Nás dospělé zaujala příkladná péče zdravotních sestřiček o své malé pacienty i radost, kterou sdílely společně s nimi. Některé texty i nápěvy si mezi sebou prozpěvovaly sestřičky i s dětmi a slovy manažerky DN pro kulturní činnost, pí Mgr. Šiflové, jsou takováto vystoupení jako naše velice doceňována a jsou vítanou změnou. Srdečně nás zve na další podobnou kulturní akci, a to nejen za rok, ale i častěji v průběhu roku.

8. vystoupení 23. 6. 2011 na Mendlově nám. v prostorách oddělení Anglické základní školy

Děti Anglické základní školy jsou známé svou vyspělostí, inteligencí a kulturně-společenským přehledem, v jejich věku ne úplně běžným. Paní učitelky pociťovaly mírnou obavu, zda-li budou jejich svěřenci dostatečně pozorní. Byli. Bavili se příběhem i texty a nadšený potlesk i živé dotazy těchto svérázných diváků byly výmluvnou odměnou.

Náš jarní „divadelní festival“ skončil a malí divadelníci seznali, že „ dosť bolo Ryby v kleci s Červenou Karkulkou“ a že se již dnes těší na nové divadelní představení, do kterého se pustí s velkou chutí hned po prázdninách, obohaceni o cenné zkušenosti s živým vystupováním před dětskou veřejností.

Fotogalerie: Ryba v kleci s Červenou Karkulkou