Virtuální prohlídka školy

Rovníková Afrika

27.11.2014 13:57

Na naší škole je už téměř tradicí, že se žáci vybraných tříd spolu s učiteli zeměpisu zúčastňují zajímavých cestovatelských projekcí manželů Kateřiny a Miloše Motani. Ve středu 15. října 2014 byla tématem Afrika, konkrétně rovníkové státy Keňa a Uganda. Téma žáky velmi zaujalo, nechyběla ani tentokrát zpětná vazba ve formě kvízu o ceny. Po skončení promítání bylo možné si s cestovatelkou popovídat a prohlédnout si zajímavé předměty, které si z cest dovezla. Žáci se dozvěděli mnoho informací o rovníkové Africe a odnesli si domů i časopis Příroda, který mohou využít při přípravě na referáty v přírodovědných předmětech. Nikdo z přítomných stráveného času v OC Rubín nelitoval.

Mgr. Ladislava Formánková, vyučující zeměpisu

Fotogalerie: Rovníková Afrika