Virtuální prohlídka školy

Říjnový „Žákovský večírek“

22.10.2012 07:46

8. října 2012 v 17.30hod. v komorním koncertním sále na Ježkově 9 v Brně zazněla krásná kolekce skladeb a písní na pravidelném školním koncertu s tradičním názvem „Žákovský večírek“.

     Adam Blažek (1. roč., klavír, žák M. Orské) citlivě a pěkně přednesl lidové písně „Má maměnka“ a „Večerní píseň“. Bylo to jeho první koncertní vystoupení.

     Kateřina Lukešová (1. roč., klavír, žákyně V. Velemanové) se představila skladbičkou N. R. Fabera „Firefly“.

     Jaroslav Rataj (3. roč., housle, žák Z. Klimeše) již zkušeně a s jistotou velmi pěkně přednesl temperamentní skladbu S. Macha „Kozáček“.  Na klavír jej doprovodil  J. Hlaváč.

     Barbora Ondroušková (2. roč., keyboard, žákyně V. Velemanové) překonala kurážně svou velkou trému a přednesla populární skladbu B. Dylana „Časy se mění“ a Italskou lid. Píseň „Carneval“.

     Martin Zoubek (3. roč., housle, žák J. Hruškové) přednesl W. A. Mozartovo „Andante“ v citlivé souhře se svou paní učitelkou J. Hruškovou (housle).

     Petr Bezoušek (3. roč., klavír, žák V. Velemanové) s pěkným přednesem zahrál pečlivě nastudované skladby autorů J. Luklové   „Pejsek“ a  P. Malýho  „Velké tajemství“.

     Adéla Marková  (3.roč., housle, žákyně J. Hruškové) přednesla s jemným výrazem a intonačně čistě skladbičku N. Rakova „Povídka“, s klavírním doprovodem V. Velemanové.

     Anežka Tesařová (3. roč., klavír, žákyně M. Orské) a Lukáš Čalkovský (5. roč., klavír, žák M. Orské) zahráli čtyřručně L. Němcův „Kvapík“. Hráli bezchybně, ve výborné souhře a živě. Byli milým překvapením tohoto školního koncertu.

     Tomáš Spiřík (4. roč., housle, žák J. Hruškové) přednesl skladbu K. Pečkeho „Sousedská“, s klavírním doprovodem V. Velemanové.

     Lukáš Čalkovský (5. roč., klavír, žák M. Orské) výborně zvládl bezchybný a hlavnímu tématu adekvátně výrazový přednes A. Dvořákova „Larga“.

     Viktorie Staňková (3. roč., zpěv, žákyně V. Hrůzové) zazpívala jemně a s něžným humorem píseň L. Němce „Podzimní vítr“. Na klavír ji doprovázel M. Pal´a.

     Vít Haičman (2. roč., housle, žák Z. Klimeše) na výbornou přednesl G. F. Händelovo „Largo“.

     Adéla Dočekalová (2. roč., keyboard, žákyně V. Hrůzové) zahrála pěkně J. Uhlířův „Severní vítr“                                   

J. Falladovi „Buráky“.

Fotogalerie: Říjnový „Žákovský večírek“