Virtuální prohlídka školy

Radosti v Radosti

14.12.2015 08:21

Radosti v Radosti

8. a 10. 12. navštívil druhý a třetí ročník Střední pedagogické školy představení  divadla Radost. Vrátili jsme se do dětských let a zavzpomínali na příběhy žáků z 3.B a trampoty Macha a Šebestové s utrženým sluchátkem. V pestré inscenaci nechyběl ani Pažout s Horáčkem, paní Kadrnožková nebo pes Jonatán. Dramatická výchova má na naší škole zvláštní místo a návštěva takového typu představení má mnoho cílů. Pozorovali jsme prostředky dětského divadla, jakou funkci má výtvarná či hudební složka takového divadla, sledovali jsme herecké dovednosti a samozřejmě také reakce malých diváků. Součástí budou také sepsané reflexe představení. V budoucnu se do Radosti ještě určitě vypravíme.

Tereza Dostálová

Fotogalerie: Radosti v Radosti