Virtuální prohlídka školy

Půda

10.05.2016 09:39

Žáci 5. ročníku AZŠ po delší době opět navštívili pracoviště environmentálního vzděláváni na Lipové, aby se dozvěděli něco více o tom, z čeho vzniká půda. Zkoumali vzorky půdy binokulární lupou, učili se poznávat půdní živočichy v zahradě a jejich roli při vzniku půdy. Také prohloubili své znalosti o potravních vztazích v půdě a porozuměli významu půdních živočichů v procesu koloběhu látek v přírodě.

Program se dětem velmi líbil a na Lipku budou jistě v dobrém vzpomínat.

 

Fotogalerie: Půda