Virtuální prohlídka školy

Projektová výuka NJ

09.05.2023 16:58

Během října 2022 se na našem gymnáziu uskutečnila „Projektová výuka v rámci udržitelnosti projektu IROP“. Této akce se spolu s našimi studenty zúčastnily partnerské základní školy z Brna a okolí, jmenovitě Základní škola v ulici Otevřená, Základní škola v ulici Bosonožská, Základní a Mateřská škola z Loděnic, Základní škola Komenského ze Slavkova a Základní škola a Mateřská škola z Bošovic. Cílem projektové výuky bylo pomocí herních aktivit motivovat žáky, aby se učili němčinu a angličtinu.

Pokud jde o němčinu, většina dětí byla začátečníci nebo se s tímto jazykem dosud vůbec nesetkala. Proto jejich prvním úkolem bylo rozpoznat, ve které ukázce ze známého animovaného seriálu Peppa Pig zazněla němčina. Na slepé mapě pak pastelkami vyznačily všechny německy mluvící země, aby si uvědomily, že učit se německy se rozhodně vyplatí. Porovnáním německých čísel a barev s jejich anglickými protějšky jsme chtěli upozornit na četné podobnosti s angličtinou, ale i na některé rozdíly. Nakonec jsme si zazpívali „Eins, zwei, Polizei“ a ti pokročilejší zvládli i Včelku Máju.

Protože projektová výuka probíhala v říjnu, tématem hodiny angličtiny byl přirozeně Halloween. Nejprve jsme pracovali s tím, co už o něm děti věděly. Řekli jsme si, kdy, proč a jak se slaví a jakému svátku v České republice se podobá. U mladších dětí jsme pokryli příslušnou základní slovní zásobu, kterou si pak procvičily v osmisměrce a týmové hře Baamboozle. Starší děti pracovaly s textem, z něhož získaly základní informace, a s videem k písni „This is Halloween“ z filmu „Ukradené Vánoce“, kde měly najít co nejvíce věcí spojených s Halloweenem. Děti tento úkol úspěšně zvládly a vybranou složitější slovní zásobu si ještě procvičily v dalších aktivitách jakož i v závěrečné diskusi o tom, zda-li by žáci raději potkali vlkodlaka či upíra, případně jestli by je více vyděsilo, kdyby je honila čarodějnice nebo zombie.

Podle následných ohlasů jak žáků, tak jejich učitelů soudíme, že se jim návštěva u nás moc líbila, a to určitě nejenom proto, že od nás na závěr dostali za skvělou spolupráci nějakou tu sladkost. 

 

Fotogalerie: Projektová výuka NJ