Virtuální prohlídka školy

Projekt PolyGram - workshop aktivit

06.03.2019 14:15

Příklady dobré praxe projektu PolyGram – workshop aktivit partnera 04 a partnera 05

 

Dne 6. února 2019 proběhl na našem školském komplexu workshop odborných garantů projektu PolyGram.

Po úvodním zahájení  a přivítání paní ředitelkou Mgr. Vladimírou Dolenskou proběhla organizační část, kterou vedli zástupci odboru školství Jihomoravského kraje Ing. Radomír Pernica  a Ing. Veronika Zedníčková.

V hlavní části  byli všichni účastníci  rozděleni do čtyř skupin. Zástupci 27 škol Jihomoravského kraje si postupně prošli připravená pracoviště, kde partner 04 (Gymnázium J. G. Mendela) ukázal aktivity polytechnických kroužků a partner 05 (I. Německé zemské gymnasium) předvedl krásné výukové interaktivní materiály a testy, které tvoří pro partnerské ZŠ v rámci tohoto projektu.

Na prvním pracovišti si všichni vyzkoušeli plazmolýzu rostlinných buněk a jednoduchý pokus amylasa ve slinách, na druhém pracovišti probíhaly ukázky interaktivní výuky s příklady a testy z prvouky, biologie, chemie, fyziky a zkouška práce s GPS a s vrstevnicemi na tabletech. Na třetím stanovišti si všichni vyzkoušeli korektorování (krimplování) kabelů a odzkoušeli konektivitu. Z posledního stanoviště si všichni odnesli fotografii, kterou si sami vytvořili v rámci fotografování – klíčování.

Všichni se také mohli podívat na menší výstavku produktů vyrobených v polytechnických kroužcích a prohlédnout si malou výstavku fotografií z dalších aktivit projektu PolyGram. Všemi stanovišti zástupce škol provázeli naši studenti, kteří vzorně reprezentovali obě naše gymnázia.

 

Projekt PolyGram - workshop aktivit