Virtuální prohlídka školy

Projekt "Podmínky pro život"

10.12.2020 15:40

Ještě před nástupem na distanční výuku stihli žáci IV. A dokončit a odprezentovat výstupy své skupinové práce v projektu „Podmínky pro život“ v rámci Přírodovědy. Kromě toho, že děti téma velmi zajímalo a práce je bavila, si během různorodých činností rozvíjely své kompetence jak komunikativní, sociální i pracovní, tak i kompetence k řešení problémů a k učení. Na výsledky své práce byli právem pyšní a doteď jim navíc i zdobí třídu.

Fotogalerie: Projekt "Podmínky pro život"