Virtuální prohlídka školy

Program Dráteník

19.01.2023 11:11

On Tuesday, 17 January, the third-graders went to the polytechnic workshop at the CVČ in Lužánky for the program Dráteník. Children tried working with unusual materials and tools - wire, stone, pliers. The result was "magical wonder trees", for which the children invented their own fairy tales.

V úterý 17. ledna se třeťáci vypravili do CVČ v Lužánkách do polytechnické dílny na program Dráteník. Děti si vyzkoušely práci s netradičním materiálem a nářadím - drátem, kamenem, kleštěmi. Výsledkem byly "kouzelné divnostromy", ke kterým si děti vymyslely i svoje vlastní pohádkové příběhy.

 

Fotogalerie: Program Dráteník