Virtuální prohlídka školy

Přírodovědný klokan

15.10.2021 09:48

Vždy v 1. čtvrtletí školního roku se naši žáci účastní přírodovědné soutěže KLOKAN, kterou organizuje předmětová komise přírodovědných předmětů.

Tuto soutěž pořádá Universita Palackého Olomouc. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory studia. Soutěž je součástí programu Exelence garantovaného MŠMT.

Soutěží se ve dvou kategoriích:  Kadet pro žáky nižšího stupně gymnázia a Junior pro žáky vyššího  stupně gymnázia.

  • V obou kategoriích řeší žáci 24 úloh, vybírají správnou odpověď z pěti možných odpovědí.
  • V kategorii Kadet soutěžní otázky řešilo osm tříd, celkem 160 žáků.
  • V kategorii Junior soutěžily letos pouze tři třídy, celkem 60 žáků.

Svoje výsledky si mohli žáci společně se správnými odpověďmi zjistit na třídních nástěnkách.

                                                               RNDr. Marie Malásková, organizátorka soutěže

Fotogalerie: Přírodovědný klokan