Virtuální prohlídka školy

PŘÍRODOVĚDNÝ K L O K A N 2015

20.11.2015 21:02

Vždy v říjnu čekáme na zadání přírodovědné soutěže KLOKAN, kterou pořádá Univerzita Palackého v Olomouci.

Soutěž je vypsána pro dvě kategorie – Kadet – žáci tercií a kvart nižšího gymnázia a Junior- pro žáky kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku vyššího gymnázia. V obou kategoriích žáci řešili 24 otázek z matematiky, fyziky, zeměpisu, přírodopisu a chemie.

Letos  v obou kategoriích soutěžilo celkem 216 žáků. Testy jsme ve škole vyhodnotili, žáci se dozvěděli, jak obstáli ve třídě a na kterém místě se umístili ve své kategorii celkově. Výsledky jsme pak odeslali k centrálnímu zpracování.

Žáci si zpětně porovnali svoje výsledky se správnými odpověďmi. I při této kontrole pracovali žáci se zaujetím, jak dokazují fotografie.

RNDr. M. Malásková
vedoucí  předmětové  komise chemie
(organizátorka soutěže na školském komplexu)

Fotogalerie: PŘÍRODOVĚDNÝ K L O K A N 2015