Virtuální prohlídka školy

PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE NA GYMNÁZIU

19.01.2018 16:16

Předmětové komise přírodovědných předmětů pořádají každoročně v prvním pololetí školního roku soutěže zaměřené na matematiku, fyziku, chemii a zeměpis.

Šestým rokem se zapojujeme do soutěže „ KLOKAN“ pořádané Přírodovědeckou fakultou Palackého univerzity v Olomouci. Úkoly soutěže KLOKAN-Kadet řešili žáci tercií a kvart, I. a II. ročníku nižšího gymnázia, celkem 150 žáků, otázky KLOKANA –Juniora řešili studenti kvint a sext, 1. a 2. ročníku vyššího gymnázia, celkem 127 studentů.

Letos jsme sami připravili pro žáky prim a sekund obdobnou soutěž „ KLOKÁNEČEK“. Otázky byly tvořeny pro použití hlasovacího zařízení, které používáme i ve výuce.

Žáci se při těchto testových úkolech učí přemýšlet o řešení, ale také vybírat nejpravděpodobnější výsledky a někdy i tipovat. Výsledkové listiny byly během dvou dnů vyvěšeny v odborných učebnách a zájem žáků o jejich prostudování byl velký, stejně jako zaujetí při řešení testů.

RNDr. Marie Malásková
Předmětová komise chemie

 

Fotogalerie: PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE NA GYMNÁZIU