Virtuální prohlídka školy

Prima AN v Knihovně Jiřího Mahena v Brně

11.12.2019 09:04

Dne 3. 12. 2019 navštívila třída prima AN v rámci výuky českého jazyka a literatury oddělení pro děti a mládež v Knihovně Jiřího Mahena v Brně na Kobližné. Stejný program absolvovala dne 12. 12. 2019 také třída I. AM.

Po příchodu do knihovny byli žáci rozděleni do skupin a dostali papíry s úkoly. Každá skupina pak v každé ze čtyř částí oddělení úkoly plnila. Na závěr si všichni společně jednotlivé části oddělení prošli, vyhodnotili své odpovědi a od knihovnice se dověděli ještě další doplňující informace.

Návštěva knihovny trvala 90 minut, byla zajímavá a pro žáky přínosná.

Fotogalerie: Prima AN v Knihovně Jiřího Mahena v Brně