Virtuální prohlídka školy

Přednáška v Divadle Bolka Polívky

28.05.2012 06:09

Ve čtvrtek 10. května 2012 se žáci tercií obou gymnázií zúčastnili přednášky pplk. JUDr. Miloslava Dočekala – „Šikana, kriminalita, drogy – obrana a prevrence“. Emeritní policejní rada, bývalý šéf oddělení zabývající se násilnou trestnou činností na 1. sekci kriminální policie, člen Asociace Mezinárodní policie a Bílého kruhu bezpečí seznámil studenty poutavým vyprávěním s kriminogenní situací v ČR. Zaměřil se na trestnou činnost páchanou na dětech a na trestné činy páchané dětmi. Poukázal na konkrétní způsoby předcházení, prevence a obrany proti kriminalitě s řadou praktických rad. Studenti živě reagovali na podávané informace a litovali, že přednáška nebyla delší.

Mgr. Ivana Kováčová, vyučující občanské výchovy