Virtuální prohlídka školy

Přednáška o třídění odpadu

29.06.2017 12:06

Dne 8.3. 2017 naše třída Prima AM měla přednášku o třídění odpadu a jeho recyklaci. Dozvěděli jsme se co je odpad a komunální odpad, že komunální odpad tvoří pouze 10% veškerých odpadů. Také nám zástupci ekotýmu řekli, že se odpad rozděluje na využitelný odpad, použitelná elektrozařízení, bio-odpad, nebezpečný odpad, objemný odpad a směsný odpad.  Zaujala mě informace,  že průměrný občan České republiky vyprodukuje 350-400 kg odpadu za jeden rok. Potom jsme si něco říkali o tom, co můžeme dělat s odpadem, o počtu firem a obcí v systému EKO-KOM,  o sběru tříděného odpadu do nádob, zmínili jsme svoz tříděného odpadu. Taky něco o papíru, nápojových kartonech, sklu, plastech a jejich recyklaci. Druhou hodinu jsme třídili odpad prakticky, což bylo docela zábavné a pak jsme si prohlédli recyklační kufříky. Úplně nakonec jsme se mohli ohledně této prezentace zeptat na nějaké otázky.

Natálie Létalová, P AM

Fotogalerie: Přednáška o třídění odpadu