Virtuální prohlídka školy

Pražský studentský summit

20.11.2010 20:57

Dne 6. listopadu se vybraná skupina delegátů našeho gymnázia, konkrétně Filip Kaňovský, Marek Malý a Marek Zukal, zúčastnila prvního workshopu Pražského studentského summitu, akce, která simuluje jednání Organizace spojených národů. Naše tříčlenná delegace, jíž je určeno, aby při jednání zastupovala Polskou republiku, má své členy ve Valném shromáždění OSN, Hospodářské a sociální radě (ECOSOC) a Programu OSN pro životní prostředí. Během prvního workshopu proběhlo také setkání se zajímavými osobnostmi, jako je politoložka prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. či expremiér ČR Vladimír Špidla a mnoho dalších. Další jednání modelu OSN proběhne 4. 12. a všichni členové delegace budou jistě u toho.

Za studentskou delegaci GJGM Marek Zukal, Septima A

Fotogalerie: Pražský studentský summit