Virtuální prohlídka školy

PRÁCE NA POČÍTAČI A ZDRAVÍ

08.11.2015 10:32

Jak jinak zahájit první vyučovací hodiny předmětu informatika a výpočetní technika než diskuzí na téma bezpečnost práce, uspořádání pracovního místa a zásady zdravého sezení při práci s počítačem.

Po teoretickém seznámení s problematikou, měli žáci Kvarty AN za domácí úkol zdokumentovat sebe při práci na počítači. Na jedné fotce měli znázornit dodržení ergonomických pravidel, na fotce druhé měli ukázat svoji běžnou a pohodlnou pracovní polohu. V další vyučovací hodině žáci prezentovali svůj domácí úkol před svými spolužáky.

Práce byla pro všechny velmi zajímavá. U každého žáka a jeho dvojice fotografií se rozvinula živá debata nejen o zásadách zdravého sezení u počítače.

Petra Lančíková – vyučující IVT, Kvarta AN

Fotogalerie: PRÁCE NA POČÍTAČI A ZDRAVÍ