Virtuální prohlídka školy

Poznávání měkkýšů

30.03.2012 07:14

Žáci z Primy A poznávali v hodině laboratorních prací z biologie schránky měkkýšů.

Zadaný úkol zněl: poznej, kterým měkkýšům schránky patřily, nakresli je a podle literatury napiš základní charakteristiku těchto živočichů.

Mgr. Vlasta Dvořáčková

Fotogalerie: Poznávání měkkýšů