Virtuální prohlídka školy

Poznávací exkurze do bílovického lesa - 4.10.2013

08.10.2013 07:47

Dne 4. 10. 2013 jsme se třídou I. AM v rámci výuky biologie a environmentálního vzdělávání navštívili les v Bílovicích nad Svitavou.

Exkurzi vedla koordinátorka společnosti FSC a lesník bílovického polesí. Třída se rozdělila na tři skupiny – ekonomický, ekologický a sociální oddíl. Každý žák dostal pracovní listy odpovídající jeho skupině a po dobu exkurze se stal auditorem bílovického lesa. Žáci zjišťovali, zda bílovický les splňuje standardy FSC (FSC je nevládní nezisková organizace, jejímž hlavním úkolem je tvorba a revize pravidel hospodaření s lesy, a to přírodě blízkým způsobem).

Po celou dobu exkurze byli žáci plně zaměstnáni pozorováním lesa, rozhovory s lesníkem a plněním úkolů v rámci pracovního listu. Na závěr žáci pracovní listy vyhodnotili a zjistili, že bílovický les naplňuje standardy FSC, tedy že je využíván v souladu s přírodou.
 

Lucie Holková, třídní učitelka

Fotogalerie: Poznávací exkurze do bílovického lesa - 4.10.2013