Virtuální prohlídka školy

PODZIMNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE

16.11.2016 07:27

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN – soutěž pořádá Universita Palackého Olomouc.

Soutěží se ve dvou kategoriích Kadet – žáci dvou ročníků nižšího gymnázia - a Junior – studenti dvou ročníků vyššího gymnázia. Otázky zahrnovaly učivo biologie, fyziky, zeměpisu a matematiky, hodnocení bylo bodové ve třech úrovních - 3 body, 4 body a 5 bodů.

V kategorii Kadet soutěžilo 132 žáků, na prvních místech se umístili Tereza Kalousová TAM,             Filip Dronski I.AM a Petr Vašík I.AM.

V kategorii Junior soutěžilo celkem 133 studentů, na prvních místech se umístili Adriana Pešková 2.AM, Adam Plevák 2.AM a Soňa Řehůřková 2.AN.  

 

ŽI-RA-FA  / život, radost, fantazie / - soutěž pořádaná Turistickým a informačním centrem města Brna a brněnskými vysokými školami

Do soutěže jsme přihlásili 2 pětičlenná družstva sestavená ze žáků TAM, TAN, KVAN a KVAM tak, aby se doplňovali ve znalostech fyziky, zeměpisu, dějepisu, měli kulturně historický přehled a v neposlední řadě byli týmovými hráči. Atmosféru soutěže a zaujetí soutěžících jsme fotograficky zdokumentovali.

Soutěže se zúčastnilo 25 týmů, naše družstva obsadila 14. a 17. místo.

 

Všem soutěžícím gratuluji.

RNDr. M. Malásková VPK chemie

Fotogalerie: PODZIMNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE