Virtuální prohlídka školy

Podzimní koncert 2013

12.11.2013 06:38

Tento krásný koncert byl uveden v našem komorním sále na Ježkové 9, i když původním záměrem bylo koncert uvést v Křišťálovém sále na Radnické 10. Koncert byl věnován našim výraznějším talentům, se záměrem umožnit jejich interpretaci časový limit bez omezení, aby si mohli konečně zahrát i delší skladby v plném rozsahu, tak jak jsou nastudovány ve výuce. Změna počasí začátku listopadu však náš plán pozměnila- několik důležitých interpretů onemocnělo. Otevřeli jsme tedy možnost účasti v programu koncertu dalším nadaným a připraveným, ale také zdravým žákům a studentům, a to již od nejnižších ročníků a koncert jsme uvedli v domácím prostředí naší školy.

 

     Koncertní program otevřela Emília Anna Komárková (1. roč., klavír, ze třídy Veroniky Hrůzové) skladbičkami Z. Janžurové „Veselý ptáček“ a „Kocourek“ J.Vozara.

     Kristina Bohun (1. roč., housle, ze třídy Kateřiny Matisové) zahrála známou písničku M. Trošky z filmové pohádky „Princezna ze mlejna“.

     Adam Blažek (1. roč., cimbál, ze třídy Milady Orské) se představil u cimbálu lidovými písněmi „Jede, jede poštovský panáček“ a „Komáři se ženili“.

     Anežka Janíková (2. roč., kytara, ze třídy Dalibora Hanuska) hrála „Suitu a moll“ C. Süssera.

     Judita Trávníčková (4. roč., zpěv, ze třídy V. Hrůzové) zazpívala písničky J. Doubka ve stylu dětských her „Na zámek“, „Na uspávanku“, „Na sukýnky“.

     Ilona Dočekalová (4. roč., klavír, ze třídy Marie Burešové) přednesla „Alegretto“ J.K. Vaňhala a „Tercie“ J. Vorlové.

     Anna Rejdová (3.roč., cimbál, ze třídy M. Orské) hrála skladby B. Bartóka „Beťárská“ a „Fujarová“.

     Adéla Mácová (5. roč., kytara, ze třídy D. Hanuska) hrála stylové skladby Š. Raka „Hradní tanec“, „Venezuelský tanec“ a „Francouzský tanec“.

     Tomáš Čalkovský (5. roč., cimbál, ze třídy M. Orské) hrál „Preludium“ J. Mazourové.

     Dalibor Stehno (I. roč., kytara, ze třídy D. Hanuska) dal znít „Amazing Grace“- Tradicional.

     Dominik Richter (I. roč., kytara, ze třídy D. Hanuska) hrál „Malé blues“ Š. Raka a M. Zelenkův „Španělský motiv“.

     Lukáš Čalkovský (6. roč., klavír, ze třídy M. Orské) rozehrál tanec „Sousedská“ A. Dvořáka.

     Eliška Janáčková (II. roč., kytara, ze třídy D. Hanuska) hrála „Moderato“ A. Diabelliho a „Arpege“ F. Kleynjanse.

     Ronald Luc (II. roč., kytara, ze třídy D. Hanuska) hrál skladbu „Lagrima“ F. Tárrega.

     Tomáš Čalkovský (II. roč., klavír, ze třídy M. Orské) hrál ve finále koncertu populární skladbu „River flows in you“ od Yiruma a F. Schubertův „Valčík As dur“.

 

     Koncertem slovem zasvěceně provázela Mgr. Veronika Hrůzová s inspirativní lidskostí a porozuměním ve vztahu k našim mladým interpretům.

     Hudební doprovod žáků zajistili MgA. Marek Pal´a, Marie Burešová a Dalibor Hanusek.

     Profesionální videozáznam koncertu natočil a zpracoval Ing. Pavel Slavík (soukromé video studio), fotodokumentaci vytvořil Miloš Strnad, fotograf Muzea města Brna.

Fotogalerie: Podzimní koncert 2013