Virtuální prohlídka školy

Plýtvání potravinami

28.12.2017 11:02

   Ve středu 13.12. 2017 se naše třída zúčastnila přednášky o plýtvání potravinami. Přednáškou nás provázeli Jarda a Martin. Oba žijí v Brně a jsou z organizace Fair Trade. Celá tato přednáška byla spíše jako naučná hra.

   Jako první úkol jsme se měli rozdělit do dvojic a přemýšlet o tom, jak potraviny vznikají (zemědělci, továrny atd.). Pak jsme diskutovali, jakým způsobem se potraviny ztrácí (např. plísně). Poté diskusi doplnila simulační hra. Díky ní jsme zjistili, že se potraviny ztrácí skoro všude. Osmičlenné skupinky se rozdělily na zemědělce, dopravce, supermarkety a spotřebitele. Ve skupinkách jsme si navzájem nabízeli, prodávali, ale ve většině případů vnucovali různé potraviny a řešili různé problémy a různé závady ovoce a zeleniny, kvůli kterým to dané zboží nechceme kupovat.

  Nakonec jsme dostali úryvek z textu, byli jsme rozděleni do skupin a našim posledním úkolem bylo rozdělit si funkce: ilustrátora, hledače klíčových slov a prezentátorů. V jednotlivých skupinách jsme vypracovali projekt a pak ho před celou třídou odprezentovali.

   Na závěr jsme shrnuli, co zajímavého jsme se dozvěděli J

Zpracovali: Michaela Janoušková, Aneta Maňásková, Eliška Tkáčová, II.AM

Fotogalerie: Plýtvání potravinami