Virtuální prohlídka školy

PLÝTVÁNÍ POTRAVIN

02.12.2016 19:36


Ve středu 23. 11. 2016 jsme se zúčastnili intervenčního programu, který se týkal plýtvání potravin. Debatu vedly studentky Lékařské fakulty. Program začal vyplněním dotazníku. Poté jsme se rozdělili do čtyř skupinek po šesti lidech a začal náš program.
Každá skupina si vybrala jedno ze stanovišť, kde jsme plnili různé úkoly. Na prvním stanovišti jsme se dozvěděli, jaké organizace, které se tykají problematiky plýtvání a nesprávného zacházení s potravinami, vůbec existují. Dále jsme si četli texty čtyř dětí, kdy každé z nich mělo jiný problém. Jak nakupovat? Kdy chodit nakupovat?  A plno dalších. Na dalším stanovišti jsme dostali kartičky s textem. Měli jsme popřemýšlet nad problematikou plýtvání jídla a vymyslet, jak tomu zabránit. U posledního ze stanovišť jsme mluvili o různých potravinách a měli jsme vymyslet všelijaké způsoby, co s nimi udělat, když jsou jen lehce poškozené.
Tato akce se nám velice líbila. Odnesli jsme si plno nových informací, jak se pokusit tomuto problému zabránit. Myslíme si, že by to také ostatní mohlo přimět k tomu, aby neplýtvali tolik, a vážit si toho, co máme.
 

Za Eko-tým:
VENDULA KLOUDOVÁ
a TEREZA BAJGAROVÁ

Fotogalerie: PLÝTVÁNÍ POTRAVIN