Virtuální prohlídka školy

Plavání v primách

27.11.2014 13:42

Tradiční součástí tělesné výchovy v primě na Gymnáziu J. G. Mendela a I. Německém zemském gymnasiu je plavecký výcvik v bazénu TJ Tesla na Lesné. Žáci jsou rozděleni podle úrovně plaveckých dovedností do tří skupin. Každé se věnuje jeden vyučující TV.

Naším úkolem je zvládnout nejen tři plavecké způsoby, ale i získat ve vodě takovou jistotu a dovednost, aby absolventi našeho plaveckého výcviku byli schopni dopomoct v případě drobné plavecké nehody.

Mgr. Jiří Kelbl – vyučující TV

Fotogalerie: Plavání v primách