Virtuální prohlídka školy

Plank challenge

07.04.2019 17:37

Dne 19. 3. 2019 proběhla v naší posilovně soutěž ve výdrži v planku (v prkně). Soutěže se účastnili jak žáci nižšího gymnázia, tak studenti vyššího gymnázia. Měření sil probíhalo tak, že se žáci rozdělili do skupin (cca 10 žáků), kterým byla ve stejnou dobu měřena výdrž v prknu.

Studenti byli rozděleni do kategorií:      1. kat.: primy + sekundy

                                                           2. kat.: tercie + kvarty + I., II.

                                                           3. kat.: vyšší gymnázium

U všech kategorií se zvlášť posuzovali dívky a zvlášť chlapci.

Výsledné časy byly více než obdivuhodné.  Celkově nejvyššího času dosáhl Adam Pařenica (T AN), který dosáhl neuvěřitelných 12:14. Druhého nejlepšího času dosáhla dívka Michaela Popelková (VI. AM) s časem 7:22. A celkové třetí místo obsadil Martin Štěpán (P AM) s časem 7:05.

Všem zúčastněným gratulujeme k výkonu a děkujeme za účast.

 

Plank challenge