Virtuální prohlídka školy

Planeta na talíři

02.05.2023 07:35

Dne 21. 4. jsme se se třídou 2.A zúčastnili programu s názvem „Planeta na talíři“. Zaměřili jsme se na environmentální aspekty spojené s jídlem a potravinami.
Na Lipové jsme spolu s dvěma zvídavými městskými myšáky prozkoumali, odkud se berou potraviny v našich lednicích a spížích a co vše je s tím spojené.
Děti čekala stanoviště po zahradě, které si mohly obcházet podle svých preferencí.
A program, který nás čekal. Viděli jsme živá zvířátka (slepice a kozy), dojili dřevěnou kozu, výrobili jsme si máslo, mleli jsme mouku/ovesné vločky.
Dále jsme všichni společně pekli placky na zahradní pícce a poznávali jedlé byliny v zahradě.

Pomocí her jsme prozkoumali, jaký má vliv dovoz potravin z daleka a v čem je lepší preferovat místní potraviny. Ti, kteří chtěli, sázeli cibulky a česnek, které si pak mohli odnést domů.
A na posledním stanovišti jsme se dozvěděli o plýtvání potravin a možnostech, jak jej omezit.
Jelikož bylo krásné počasí, celý program byl venku, děti si jej moc užily.


On the 21st of April, class 2.A and I took part in a program called "Planet on a plate". We focused on the environmental aspects associated with food and foodstuffs.
At Lipová, together with two inquisitive city mice, we investigated where the food in our refrigerators and pantries comes from and what is connected with it.
Stations around the garden awaited the children, which they could go around based to their preferences.
We saw live animals (chickens and goats), milked a wooden goat, made butter, milled flour and oatmeal.
Next, we baked pancakes on the garden stove and got to know the edible herbs in the garden.
Using games, we explored the effect of importing food from far away and why it is better to prefer local food. Those who wanted to planted onions and garlic, which they could then take home.
And at the last stop, we learned about food waste and ways to reduce it.
As the weather was beautiful, the whole program was outside and the children enjoyed it a lot.

Fotogalerie: Planeta na talíři