Virtuální prohlídka školy

Pinke Pie Project in III. A

16.01.2022 12:34

Hillarious Pinkie Pie project in III. A bilingual

 

In our class III. A, we worked last month on a joint project that had a spectacular conclusion with a surprise. Miss Teacher grew a giant pumpkin in the garden, and Mr. Teacher helped bring this heavy round orange thing to class.

What to do with it?

Who has an interesting idea?

We came up with the idea of disguising her as a cute lady, Pinkie Pie, and wrote a funny text for her. We showed everything to the admiration of other children from our school in the hallway in front of the class. But the intention was hidden. Our Pinkie's pink clothes were just a disguise. Our goal was to make the pumpkin as cute as possible so that its transformation on Halloween was as scary as possible. You probably already know… Before Halloween, we pulled seeds out of our Pinkie and cut out as scary a face as possible and decorated it with artificial blood. On Halloween Day, a terrifying pumpkin appeared in front of the class. This transformation shocked all the children in the school who went to see her throughout the day. As a reward for the hard work, we tasted the roasted pumpkin seeds that our Mr. Teacher prepared for us at home.

 

V naší III. A jsme poslední měsíc pracovali na společném projektu, který měl velkolepý závěr s překvapením. Paní učitelce vyrostla gigantická dýně na zahrádce a náš pan učitel tuto těžkou kulatou oranžovou věc pomohl donést do třídy. Co s ní? Kdo má nějaký zajímavý nápad? Společně jsme vymysleli, že ji přestrojíme za roztomilou dámu Pinkie Pie a napsali jsme k ní i vtipný text. Vše jsme vystavili na obdiv ostatním dětem z naší školy na chodbu před třídu. Záměr byl ale skrytý. Růžové oblečky naší Pinkie byly jen přestrojení. Naším cílem bylo udělat dýni co nejroztomilejší, aby na Halloween její proměna byla co nejstrašidelnější. Asi už tušíte… Před Halloweenem jsme z naší Pinkie vytáhli semínka a vykrojili co nejstrašidelnější obličej a ozdobili umělou krví. V den slavení Halloweenu se hrůzostrašná dýně objevila před třídou. Proměna šokovala všechny děti ve škole, které se na ni v průběhu celého dne chodily dívat. My jsme si za odměnu a náročnou práci ochutnali pečená dýňová semínka, která nám Pan učitel doma připravil.

Fotogalerie: Pinke Pie Project in III. A