Virtuální prohlídka školy

Photos from studying during the school year 3.A

17.06.2022 10:08

Studying is not only sitting at desks, but it is also great fun.

 

 

Foto z vyučování z průběhu školního roku 3.A

Vyučování není jen sedění v lavicích, ale je to i ohromná zábava.

 

Fotogalerie: Photos from studying during the school year 3.A