Virtuální prohlídka školy

Pěvecké vystoupení na náměstí Svobody

20.12.2018 10:03

V třetím adventním týdnu, dne 17. 12. 2018, jsme společně se studentkami z 2.AP, 2.BP a 3.AP reprezentovaly naši školu vánočním pěveckým pásmem na náměstí Svobody. Poslední dva měsíce jsme pilně cvičily téměř každou polední přestávku a naše píle se zúročila. Zazpívaly jsme písně české i zahraniční a snažily se tak přispět k navození vánoční atmosféry. Vše se nám povedlo a i ohlasy z publika byly pozitivní.

Díky patří všem, kteří nás navzdory mrazu přišli na náměstí podpořit. Děkujeme také paní učitelce Jaré za trpělivost a čas, který nám při nacvičování věnovala.

 

Pěvecké vystoupení na náměstí Svobody