Virtuální prohlídka školy

Peanut butter and jelly in 1. A

07.12.2021 11:41

We had a lot of fun with the children as part of the first-year curriculum "Sugar in food and drink" and working with the special story about friendship called Peanut butter and Cupcake. We combined teaching with a game. We repeated the vocabulary related to food and drink, healthy dining, friendship, learned a song, and then finished it with a tasting. The children really enjoyed the lesson.

 

Peanut butter and jelly v 1. A

V rámci učiva prvního ročníku „Sugar in food and drink“ a prací se speciálním příběhem Peanut butter and Cupcake jsme si s dětmi užili spoustu legrace. Spojili jsme výuku s hrou. Zopakovali jsme slovní zásobu týkající se jídla a pití, přátelství, zdravého stolování, naučili se písničku a poté jsme vše zakončili ochutnávkou. Hodina se dětem moc líbila.

Fotogalerie: Peanut butter and jelly in 1. A