Virtuální prohlídka školy

PC kroužek - Malé ohlédnutí

10.01.2012 06:12

V rámci počítačového kroužku děti zvládly obsluhu terminálového provozu. Umí se přihlásit do počítače pomocí uživatelského jména a hesla. Zvládly orientaci v nabídce START operačního systému Windows server 2008 R2 Enterprise. Umí pracovat s aplikacemi jako je kalkulačka nebo malování.

Děti už také zvládly základní práci s programem MS WORD 2010. dokažou psát texty a to i přes prvotní potíže při psaní malých a velkých písmen, nebo háků a čárek. Naučily se upravovat texty v dokumentech; jak velikost a barvu písma, tak i vkládat obrázky, kliparty, anebo základní obrazce, připadně vytvářet ozdobné nápisy.

Na závěr každé hodiny jako správní uživatelé svou práci ukládaly na síťové disky, kde musely složitě proklikat celou cestu k úložišti dat.

V dalším období se v rámci kroužku zaměříme na vyhledávání obrázků a zajímavých informací na internetu a jejich další zpracovávání do dokumentů. Také se budeme toulat po celé planetě i mimo ni pod heslem „Letem světem internetem“.