Virtuální prohlídka školy

Pan učitel Zdeněk Klimeš se loučí s naší ZUŠkou

30.11.2022 17:01

Pan učitel Zdeněk Klimeš, vynikající pedagog výuky hry na housle, výborný hudebník a skvělý kolega, se ze zdravotních důvodů rozhodl ukončit svoji pedagogickou činnost. Srdečně zdraví všechny své žáky a žákyně, současné i bývalé, kterých bylo požehnaně. Upřímně panu učiteli přejeme vše dobré
a děkujeme za jeho pedagogickou práci.

Mezi poslední žáky pana učitele Klimeše patřil talentovaný Jaroslav Rataj, kterého nominoval pan učitel na slavnostní Koncert brněnských Základních uměleckých škol letos v červnu v Besedním domě v Brně. S radostí jsme si vyslechli sólový přednes na housle Ch. Bériota IX. koncert 3. větu v interpretaci Jaroslava Rataje, s klavírním doprovodem p. Marka Paľi. Byl to krásný koncert a cítili jsme, jak je zde se svým studentem Jaroslavem p. učitel rád.

Na fotografii vidíme p. učitele Klimeše se svým studentem Jaroslavem Ratajem 22. 6. 2022 v Besedním domě v Brně po úspěšném koncertu.

 

Fotogalerie: Pan učitel Zdeněk Klimeš se loučí s naší ZUŠkou