Virtuální prohlídka školy

Our letter project in bilingual 1. A / Náš písmenkový projekt v bilingvní 1.

25.11.2019 14:08

In our bilingual class, we are learning through playing and we can perfectly combine art with learning new letters. First we made a material for modeling letters from raw kitchen ingredients. We felt like moms (or dads) in the kitchen. Then our little fingers had to form suitable shapes and stick them to paper. Then we just decorated them and it was done. It has taken a lot of work, but the results were worth it. We tried to recognize the letters even with our eyes closed. It was fun. Each picture is an original and it's great to practice reading the pictures done by our classmates.
 

V naší bilingvní třídě se učíme hrou a umíme perfektně propojit výtvarnou výchovu s učením se nových písmen. Nejdříve jsme si vyrobili hmotu na modelování písmen z domácích surovin. Připadali jsme si jako maminky (nebo tátové) v kuchyni. Prstíky musely pak vymodelovat správné tvary a nalepit je na papír. Pak už jen dozdobit a je hotovo. Dalo nám to spoustu práce, ale výsledek stojí za to. Písmena jsme zkoušeli rozeznat i se zavřenýma očima. Byla to zábava. Každý obrázek je originál a je to bezva procvičovat si čtení na obrázcích našich spolužáků.

 

Fotogalerie: Our letter project in bilingual 1. A / Náš písmenkový projekt v bilingvní 1.