Virtuální prohlídka školy

Online lessons with first-graders

15.03.2021 08:54

Two weeks of online lessons with first-graders have passed and in addition to learning, we also experienced a lot of fun - the so-called challenges. E.g. draw a proverb and others must guess, or make a robot and describe its features, or put together a weirdo-tree that grows in this strange time. The six bravest of us even started hardening with a cold shower to actively close our body gate to all viruses! Big thumbs up to them!!!

 

Distanční výuka s prvňáčky

Máme za sebou dva týdny online výuky s prvňáčky a kromě učení jsme zažili i spoustu zábavy - tzv. výzvy. Např. nakreslit přísloví a ostatní musí hádat, nebo vyrobit robota a popsat jeho funkce, nebo poskládat divnostrom, který roste v této divnodobě. Šest nejsmělejších z nás dokonce začalo s otužováním studenou sprchou, aby tak aktivně přivřelo viru bránu do těla! Těm patří velký palec nahoru!!!

Fotogalerie: Online lessons with first-graders