Virtuální prohlídka školy

On-line výuka v I. B

14.10.2020 10:25

Od 14. října 2020 jsme na základě vládních opatření vedli distanční výuku, prvňáčci si tedy moc dlouho školních lavic neužili. Ačkoli ze vzniklé situace nebyl nikdo nadšený, podařilo se nám ji ustát s úsměvem na tvářích především proto, že jsme na ni byli připraveni.

Jak taková výuka u prvňáčků probíhala? Zpravidla jsme začínali v 9.00 předmětem Český jazyk, kde jsme se společně přivítali a sdělili si novinky z domácích životů. Učili jsme se nová písmenka – číst, psát, hledat v textu, četli jsme slabiky, plnili nejrůznější úkoly,… především prostřednictvím interaktivních učebnic. Paní učitelka pravidelně natáčela krátká videa, ve kterých dětem vysvětlovala jednotlivé tvary pro nácvik psaní. Následovala hodina Matematiky, kde jsme často využívali mazací tabulky, hrací kostky, kaštánky, abychom co nejlépe procvičili počítání do 10. Poslední hodina patřila Anglickému jazyku nebo Prvouce. Kolem 11. hodiny jsme se rozloučili a věnovali svým zájmům.

On-line výuku se paní učitelka snažila zpestřit drobnými výzvami/úkoly ať už sportovního nebo uměleckého charakteru. Děti se zapojovaly, posílaly fotografie a videa. Také jsme se u příležitosti svátku Halloween sešli u počítače v maskách.

Na závěr snad jen, zvládli jsme to! Každopádně jsme se všichni velmi těšili na návrat do školy, do naší třídy I. B.

Paní učitelka Eva, I. B

Fotogalerie: On-line výuka v I. B