Virtuální prohlídka školy

Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT ve hře na housle – Mikuláš Lužný 1. místo

06.03.2020 08:20

Dne 4. 3. 2020 se žák Mikuláš Lužný, 4. roč. hry na housle, zúčastnil okresního kola soutěže ZUŠ  České republiky vyhlášené MŠMT pro školní rok 2019/2020 ve hře na housle pořádané Základní uměleckou školou PhDr. Zbyňka Mrkose, Došlíkova 48, Brno.  Mikuláš na soutěži zahrál Sonáta
e –moll, op. 5, č. 8, Preludium – A. Corelli a Convertino D dur, op. 25, 1. věta: Allegro moderato –
O. Rieding. Mikuláš ve své kategorii získal krásné 1. místo a postupuje do krajského kolo, které se uskuteční ve dnech 30. – 31. 3. 2020 na Základní umělecké škole Ořechov.
Pedagogické vedení žáka: Mgr. Kateřina Přívratská

Gratulujeme.