Virtuální prohlídka školy

Odpadkový koš vypravuje

26.04.2019 15:39

V úterý 23. 4. 2019 jsme s žáky pátých ročníků navštívili výukový program „Odpadkový koš vypravuje“. Tento program byl organizován Lipkou a konal se na čerstvém vzduchu v Otevřené zahradě. Zaměřoval se na třídění a recyklaci odpadů z domácností a bytů.

V první části žáci sestavili odpadkový koš jednoho majitele a zamysleli se nad tím, co může odpadkový koš říct o svém majiteli. Potom tento koš správně vytřídili.
Po této praktické části se žáci zabývali recyklací různých typů odpadů (papír, plast, kartonové obaly, sklo.) Sestavili spolu se školiteli recyklační koloběh a seznámili se s recykláty a jejich použitím v praxi. Závěrečná část programu byla zaměřena na možnosti znovu využití již vzniklého odpadu. Dopoledne bylo pro žáky velmi poučné.

 

Odpadkový koš vypravuje