Virtuální prohlídka školy

Odborná pedagogická praxe

10.06.2016 06:59

Od pondělí 30. 5. do pátku 3. 6. 2016, absolvovaly naše studentky prvního ročníku 1. AP, v rámci přípravy na své budoucí povolání odbornou pedagogickou praxi, která probíhala ve školní družině na Anglické ZŠ na Mendlově náměstí.

Studentky pod odborným vedením zkušených vychovatelek celý týden připravovaly nejrůznější sportovní, hudební, taneční, dramatické a výtvarné aktivity. Poslední den praxe připravily pro všechny děti ze školní družiny Den dětí.

Touto akcí se studentky společně rozloučily s dětmi a vychovatelkami, se kterými během celého týdne pracovaly a od kterých se naučily spoustu nových věcí pro své budoucí povolání.

Fotogalerie: Odborná pedagogická praxe