Virtuální prohlídka školy

Odborná pedagogická praxe v MŠ Pomněnky

17.12.2018 14:43

Ve dnech 3. 12. – 7. 12. 2018 se naše třída 2. AP zúčastnila odborné pedagogické praxe, která se uskutečnila v Mateřské škole Pomněnky na Oblé 51 v Brně.

Praxe byla velmi příjemná, pro děti jsme si připravily mikulášskou s nadílkou a zahrály námi napsané a nacvičené divadlo. Děti i paní učitelky byly příjemně překvapeny.

S dětmi jsme hrály různé hry a podle jejich fantazie i malovaly.
 

Celá odborná pedagogická praxe proběhla v pořádku a za naši třídu můžeme říci, že jsme si ji velmi užily.

 

                                                                                                                                                   Žákyně 2. AP

Odborná pedagogická praxe v MŠ Pomněnky