Virtuální prohlídka školy

Odborná pedagogická praxe 28. 11. – 2. 12. 2016

05.01.2017 11:40

Na přelomu měsíců listopadu a prosince již tradičně proběhla odborná praxe žákyň SPGŠ. Žákyně prvních a druhých ročníků vykonávaly praxi ve čtyřech smluvních zařízeních garantovaných školou (Školní družina AZŠ, ZŠ Úvoz, MŠ Rybníček, MŠ Oblá), žákyně třetích a čtvrtých ročníků prováděly praxi ve školních družinách či mateřských školách dle vlastního výběru.

Studentky se v různé míře a intenzitě zapojovaly do dění v jednotlivých odděleních. Nižší ročníky se zaměřovaly především na pedagogické pozorování (zařízení oddělení, vybavenost, role vychovatele, chování dětí). Vyšší ročníky se již aktivně podílely na metodických přípravách a samostatném vedení aktivit s dětmi. Příjemným zpestřením na jednotlivých pracovištích byla příprava Mikulášských besídek.

Požadavky školy na praxi byly naplněny v plné míře, reflexe jednotlivých zainteresovaných institucí byla pozitivní, kladně byl vnímán především aktivní přístup většiny žákyň. Vyučující naší školy zase uvítali vstřícný přístup pedagogů na jednotlivých pracovištích.

 

Zapsala Tereza Houšťová, vyučující Pedagogiky a Učební pedagogické praxe

Fotogalerie: Odborná pedagogická praxe 28. 11. – 2. 12. 2016