Virtuální prohlídka školy

Nové tablety ve výuce fyziky

16.11.2016 07:12

V předmětu Seminář z fyziky, který si žáci volí v předposledním ročníku studia, se zaměřujeme na fyzikální měření z různých oblastí fyziky. Díky projektu OPVK, který probíhá na I. NZG od roku 2014 jsme pro výuku získali moderní měřicí techniku a počítačové vybavení. Měření se provádí pomocí měřicích čidel Pasco, která jsou propojena s notebookem nebo tabletem, na který se zaznamenávají naměřená data, která lze efektivně zpracovat, exportovat a vyhodnotit.  Protokoly z měření zpracovávají žáci rovněž elektronicky.  Žáci se s moderní technikou velmi rychle seznámili a sami navrhují, jak by se dala měření provádět. Na obrázcích jsou žáci v Semináři z fyziky při zpracování protokolu z měření na PC.

V listopadu jsme do výuky zapojili nové tablety, které umožnili sdílení měřených dat přes bluetooth rozhraní Pasco AirLink. Vlastní měření může provádět například vyučující, ale data mohou sdílet všichni žáci na svých tabletech. Na obrázku jsou žáci SP AM a V. AM – Jan Matěják, Michal Pospíšil a Maxmilián Šeffer a Tereza Tůmová ze SP AN při měření tepelné kapacity kalorimetru.

Za PK Fyziky Lubomír Mudrák

Fotogalerie: Nové tablety ve výuce fyziky