Virtuální prohlídka školy

Nová kamarádství a zkušenosti

08.11.2016 11:39
Nová kamarádství a zkušenosti – tradiční výměnný pobyt každý rok trochu jinak a vždy zajímavě

V neděli 16. 4. 2016 uvítala skupina deseti studenů z obou našich gymnázií společně s profesory šest partnerů z německého gymnázia Gerabronn. Po rychlém rozřazení a několika úvodních slovech jsme zamířili k nám do hostitelských rodin, protože všichni byli unavení z náročné cesty. Následující den jsme pro partnery přichystali individuální program v rodinách. V pondělí jsme už navštívili naše gymnázium, kde proběhl tzv. team building. Pomohl nám, protože jsme se Češi a Němci o sobě něco dozvěděli, užili si trochu zábavy – a navazování konverzace se stalo ihned lehčí. V průběhu týdne pro nás profesoři mimo vyučování, do kterého se němečtí hosté zapojovali, připravili velice poutavý program. Začali jsme prohlídkou města Brna pod vedením pana profesora Plevy v němčině. I my domácí jsme se dozvěděli mnohé zajímavosti. Dále jsme navštívili kasematy hradu Špilberk, Mohylu míru, kostnici, brněnské podzemí, Vida centrum a v neposlední řadě jsme se vydali také do Moravského krasu. Zde jsme začali prohlídkou Punkevních jeskyní, odkud jsme autobusem přijeli do Šošůvky a paní profesorka Doležalová si pro nás připravila ochutnávku medu a delší procházku po okolí spojenou s další degustací, tentokráte kozích sýrů. V pátek došlo k oficiálnímu rozloučení a závěrečnému kvízu, který testoval, co si naši hosté z pobytu pamatují. V sobotu jsme se pak loučili na nádraží s tím, že se velice těšíme na cestu do Německa.

K té došlo poslední červnový týden školy. Doprovázeli nás pan profesor Klobušický a paní profesorka Doležalová. Vyráželi jsme se smíšenými pocity. Těšili jsme se na naše německé kolegy, ale zároveň jsme se trochu obávali toho, co nás čeká v partnerských rodinách (nové prostředí, zda se domluvíme apod.). První den patřil tradičně individuálnímu programu, který si pro nás připravili hostitelé. Vzhledem k tomu, že jsme se už všichni poměrně dobře znali, vyrazili jsme společně na minigolf. Týden byl dosti náročný, ale hodně jsme si jej užili. Každý den se muselo vstávat brzy ráno, abychom včas dorazili do budovy gymnázia v Gerabronnu, kde nás vždy dopoledne rozdělili na skupinky po dvou a účastnili jsme se výuky různých předmětů. Čas po škole pak patřil různým, opět velmi dobře zorganizovaným výletům. Nejvíce se nám líbila exkurze do Norimberku, konkrétněji do tzv. Reichsparteitagsgelände. Zde jsme měli, s průvodcem, ale pak i sami v muzeu, možnost nahlédnout do smutných dějin nacismu a průběhu druhé světové války. V tomto areálu se nachází mnoho známých nacistických staveb (např. Kongresshalle, Zeppelinfeld a Zeppelinhaupttribüne). Dále jsme viděli středověké, hradbami obehnané město Rothenburg nebo města Schwäbisch Hall či Würzburg. Jeden večer jsme také věnovali fandění německému národnímu fotbalovému týmu v rámci mistrovství Evropy. Den co den jsme se s německými vrstevníky sbližovali více a více a velmi nás mrzelo, když jsme museli po příjemném, naučném a velice podařeném týdnu Gerabronn opustit. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem profesorům, kteří se na organizaci výměnného pobytu podíleli. Byla to velmi důležitá životní zkušenost, našli jsme si nové kamarády v zahraničí, s nimiž jsme stále v kontaktu, a snad všechny nás tento pobyt posunul dopředu především jazykově. Za sebe můžu výměnu vřele doporučit a přemýšlím o další návštěvě Gerabronnu.

Letzter Schüleraustausch mit unseren Freunden aus Gerabronn (BW)

Am Sonntag, 16. April 2016, begrüßte eine Gruppe von zehn Schülern von unserem Gymnasium zusammen mit den Lehrern, sechs Kollegen vom Partnergymnasium Gerabronn. Den ersten Tag verbrachten wir in Gastfamilien, weil alle Schüler von der anstrengenden Reise müde waren. Am nächsten Tag haben wir für unsere Partner ein Programm in Familien vorbereitet. Am Montag haben wir schon unsere Schule besucht. Dort hatten wir Team-Building. Wir haben uns besser und einfacher kennengelernt.

Während der Woche haben sich die Lehrer für uns ein sehr attraktives Programm vorbereitet.
Wir begannen mit einem auf Deutsch erzählten Stadtrundgang durch Brünn unter Leitung von Herrn Pleva. Auf dieser Tour haben wir viel Neues gelernt. Als nächstes besuchten wir die Burg Špilberk Kasematten, das Friedensdenkmal in  Prace, das Beinhaus bei der Jakobskirche, das unterirdische Labyrinth in Brünn, Vida Zentrum und wir sind auch in den Mährischen Karst gefahren. Wir besuchten die Punkva-Höhlen. Dann sind wir mit dem  Bus nach Šošůvka gefahren. Frau Doležalová hat sich für uns eine Kostprobe von Honig vorbereitet und einen langen Spaziergang durch die Nachbarschaft mit einer anderen Probe, diesmal von Ziegenkäse. Am Freitag gab es den offiziellen Abschied und ein letztes Quiz. Am Samstag fuhren unseren Partner zurück nach Deutschland.    

Letzte Woche im Juni sind wir zusammen mit Herrn Klobušický und Frau Doležalová nach Gerabronn gefahren. Wir fuhren mit gemischten Gefühlen. Wir freuten uns auf unsere deutschen Kollegen, aber wir hatten Angst davor, was uns in den Partnerfamilien erwartet (neue Umgebung, Kommunikation). Am ersten Tag war traditionell ein individuelles Programm, das die Gastfamilien vorbereiten haben. In der folgenden Woche mussten wir jeden Tag früh aufstehen. Morgens waren wir in der Schule und wir haben zusammen mit unseren Partnern gelernt. Die Zeit nach der Schule gehörte dann auch unterschiedlichen, wieder sehr gut organisierten Ausflügen. Am besten war die Reise nach Nürnberg. Wir besuchten dort das Reichsparteitagsgelände. Hier waren wir mit einem Begleiter und  nachher individuell haben wir das Museum besichtigt. Wir besuchten auch die mittelalterlichen Städte Rothenburg, Schwäbisch Hall und Würzburg. Es war sehr traurig, als wir  Gerabronn verlassen mussten.

Ich möchte mich bei allen Lehrern bedanken, die an der Organisation dieses Austausches teilgenommen haben, weil es eine wichtige Lebenserfahrung war. Wir haben neue Freunde im Ausland gefunden, mit denen wir immer noch in Kontakt sind. Ich kann diesen Austausch jedem Mitschüler empfehlen.

Muris Lukšija, SP AN

Fotogalerie: Nová kamarádství a zkušenosti