Virtuální prohlídka školy

Němčina mi „šla sama“ a k tomu spousta zážitků

10.12.2014 13:51

V letošním roce jsem se na I. Německém zemském gymnasiu zúčastnila výměnného pobytu.  Pro mě to vlastně bylo již potřetí, a kdyby to bylo možné, určitě bych se účastnila i víckrát.

Naším německým partnerem je gymnázium v Gerabronnu. Gerabronn je malé městečko ve spolkové zemi Bádensku-Württembersku, přibližně mezi Stuttgartem a Norimberkem. Místní gymnázium navštěvuje asi 500 žáků.

První část výměny začínala v Brně. Němečtí studenti přijeli na začátku dubna, v sobotu večer, a většina z nich šla ihned po únavném cestování vlakem spát.

Další den, v neděli, musel každý pro svého výměnného partnera uspořádat výměnný program sám. Já se svojí kamarádkou a našimi partnerkami jsme se rozhodly jet do Prahy, protože jsme chtěli strávit čas také jinde než v Brně.

Po zbytek týdne byl program společný. Navštívili jsme třeba zámek ve Slavkově, Mohylu míru, kasematy na Špilberku, Moravský kras a samozřejmě historické centrum Brna. Ve volném čase jsme hráli například laser game – stala se oblíbenou zábavu německých studentů.

Do Německa jsme jeli o měsíc později, v květnu. Pro mě osobně je program v Německu mnohem zajímavější, protože v německy mluvícím prostředí se člověk jazyk učí automaticky a nemusí nad ním zas tak moc přemýšlet. Líbilo se mi, že jsem měla možnost porovnat německé a české vyučování. Byla jsem také velmi spokojená se svojí hostitelskou rodinou, protože tatínek mojí výměnné partnerky byl profesionální kuchař, takže jsme měli každý den výbornou večeři.

Náš společný program byl velice zajímavý – navštívili jsme například Norimberk, kde jsme kromě centra města viděli i Reichsparteitagsgelände (místo srazů NSDAP), Stuttgart a Mercedes-Benz Museum, Schwäbisch Hall, a samozřejmě jsme s ostatními studenty také grilovali.

Zkrátka – celá výměna pro mě byla úžasný zážitek.  Přesto, že jsem se účastnila již potřetí, i letos mě program bavil. Byl to pro mě také přínos v němčině – s každým výměnným pobytem jsem se zlepšila, naučila spoustu nových slovíček, a hlavně – nemám žádný problém rozumět rodilým mluvčím. Naučila jsem se toho za dva týdny tolik, kolik bych se ve škole naučila za celý rok, a našla jsem si nové kamarády. Myslím, že tento výměnný pobyt můžu každému jen doporučit.

Kamila Liedermannová
4. AN

Austausch – Deutsch war kein Problem und dazu noch tolle Erlebnisse…

Dieses Jahr habe ich am I. Deutschen Landesgymnasium an einem Austausch teilgenommen. Für mich war das eigentlich zum dritten Mal, und wenn es möglich wäre, würde ich wieder mitmachen.

Unser deutscher Partner ist das Gymnasium Gerabronn . Gerabronn ist eine kleine Stadt im Bundesland Baden-Württemberg, zwischen Stuttgart und Nürnberg. Das Gymnasium wird von ungefähr 500 Schülern besucht.

Der erste Teil des Austausches hat in Brno angefangen. Die deutschen Schüler sind im April, Samstagabend angekommen. Die meisten waren nach der Reise so müde, dass sie gleich ins Bett gegangen sind.

Am Sonntag haben wir mit einer Freundin und ihrer Austauschpartnerin einen Ausflug nach Prag gemacht, weil wir den Tag irgendwo anders als in Brno verbringen wollten.

Den Rest der Woche hatten wir ein gemeinsames Programm mit den anderen und wir haben viele interessante Sehenswürdigkeiten besichtigt – das Schloss in Austerlitz, Friedensdenkmal, Kasematten der Burg Spilberk, den Mährischen Karst und natürlich auch das historische Zentrum von Brno. In unserer Freizeit haben wir auch Lasergame gespielt, weil dieses die Lieblingsaktivität der deutschen Schüler bei uns ist.

Nach Deutschland sind wir im Mai gefahren. Für mich persönlich ist das Programm in Deutschland viel interessanter, weil man in der deutschsprachigen Umwelt Deutsch leichter lernen kann. Es hat mir auch gefallen, dass ich die Möglichkeit hatte, den deutschen und tschechischen Unterricht zu vergleichen. Ich war auch mit meiner Gastfamilie sehr zufrieden, weil der Vater meiner Austauschpartnerin ein professioneller Koch war und wir hatten dann jeden Tag ein hervorragendes Abendessen.

Unser gemeinsames Programm war wirklich unterhaltsam – Reichsparteitagsgelände und das Zentrum der Stadt Nürnberg, Stuttgart und das Mercedes-Benz Museum, Schwäbisch Hall  - und  mit den anderen Schülern haben wir in der Freizeit auch gegrillt.

Kurz gesagt – der ganze Austausch war ein ein wunderbares Erlebnis für mich. Obwohl ich zum dritten Mal teilgenommen habe, hat es mir wirklich Spaß gemacht. Es war ein großer Beitrag für mein Deutsch – es ist durch jeden Austausch viel besser geworden. Ich habe viele neue Wörter gelernt und jetzt macht es mir kein Problem, die Muttersprachler zu verstehen. Während zwei Wochen habe ich so viel gelernt, was ich in einem Jahr in der Schule nie lernen könnte. Meiner Meinung nach kann ich diesen Austausch jedem empfehlen.

Kamila Liedermannová
4. AN

Fotogalerie: Němčina mi „šla sama“ a k tomu spousta zážitků