Virtuální prohlídka školy

Návštěva studia Lávka

10.01.2019 11:26

Dne 10. 12. 2018 navštívily třídy oktáva AM a VI. AM a následně dne 21. 12. 2018 třídy oktáva AN a 4. AM výukový program s názvem Československo po válce ve Studiu Lávka v Brně-Kohoutovicích. Cílem programu bylo seznámit studenty s politickým a hospodářským vývojem v Československu mezi roky 1948 a 1993, kdy se Československo rozpadlo na dva samostatné státy.

Nejdříve byli studenti rozděleni do skupin, resp. dvojic a jejich úkolem bylo vymyslet takové heslo do klubovny, které by odpovídalo socialistické ideologii. V duchu socialistického realismu pak měli vymyslet a „ztvárnit“ sousoší (resp. sochu), jehož realizaci měl autor obhájit před schvalovací komisí. 

V druhé části dostaly skupiny (dvojice) materiály o životě a činnosti šesti prezidentů, kteří byli ve funkci v letech 1948-1993, tj. K. Gottwalda, A. Zápotockého, A. Novotného, L. Svobody, G. Husáka a V. Havla. Po přípravě pak každá skupina (dvojice) před spolužáky prezentovala výsledky svého „bádání“. Každou prezentaci uvedl pracovník Lávky krátkým videem s ukázkou projevu daného prezidenta. Studenti se díky prezentacím dověděli, jací byli prezidenti lidé, jaké byly jejich životní osudy, co formovalo jejich politickou kariéru, jak odlišným člověkem a prezidentem byl V. Havel.

Výukový program byl pro studenty zajímavý a přínosný – vhodně doplnil učivo o české literatuře po r. 1948. 

 

Návštěva studia Lávka