Virtuální prohlídka školy

Návštěva Studia Lávka

21.02.2017 10:34

   Ve čtvrtek 9. 2. 2017 se naše třída sexta AN zúčastnila společně se třídou 2. AM výukového programu ve Studiu Lávka v Brně-Kohoutovicích. Náš program byl zaměřený na noviny a skládal se ze dvou částí.

   V 1. části jsme byli po krátkém úvodu rozděleni do tří skupin – každá skupina představovala redakci určitého typu periodika (bulvární Pěsti, seriózního Zrcadla dne, odborného Informačního bulletinu AV). Na základě materiálu, který nám zanechal fiktivní kolega, jsme si měli připravit otázky na tiskovou konferenci českého vědce, který se před časem zúčastnil vědecké konference ve Švýcarsku. Když jsme měli otázky vymyšlené, konala se tiskovka, kde jsme kladli své otázky. Už během konference bylo zřejmé, jaké informace jsou pro tu kterou redakci důležité, na co se to které periodikum zaměřuje. Ukázalo se, jak na základě jediné tiskové konference mohou vzniknout tří různé verze pobytu vědce v zahraničí. 

   Také 2. část programu byla velmi zajímavá. V modelové situaci, kdy jsme se stali obyvateli dvou ostrovů, jsme si vyzkoušeli, jak moc nás mohou při našem rozhodování a jednání ovlivnit jednostranné informace – dva na stejné téma napsané články.

   Co jsme si z tohoto výukového programu odnesli? Ponaučení, že musíme k informacím, které nám poskytují média, přistupovat kriticky. Že média mají obrovskou moc v tom, jak mohou s lidmi a jejich míněním manipulovat.

Studenti sexty AN Tomáš Bukvald, Tom Hangstörfer, Jan Horák, David Michek, Vojta Šimek a Anička Tomášová

Fotogalerie: Návštěva Studia Lávka