Virtuální prohlídka školy

Návštěva pořadu pro mateřské školy v brněnském planetáriu

14.12.2022 08:47

Naše třída 1. AP v rámci zeměpisu navštívila v brněnském planetáriu pořad pro mateřské školy Se zvířátky do vesmíru.

Po příjezdu do planetária jsme chvíli čekaly na příjezd škol a školek. V době čekání jsme se všechny rozdělily do několika skupinek. Po chvíli přijela první škola dětí z prvního ročníku ZŠ Ivančice. Některé dívky z naší třídy se jich ujaly a pomohly jim s nakupováním suvenýrů. Během pár minut přijela další ZŠ, ale to byly větší děti, takže nepotřebovaly s ničím pomoct. Potom konečně přijela MŠ, na kterou jsme se se spolužačkami těšily nejvíce, protože paní profesorka nabídla jejich paní ředitelce naši pomoc. Dětem jsme pomohly svléknout bundičky a čepičky a šly se všemi na toalety, aby děti nechodily během programu.

Následně jsme se každá ujala jednoho nebo dvou dětí a šly jsme s nimi do místnosti, kde se konal program. Když se všechny děti posadily, zhasla světla a nad hlavami všech dětí začal bouchat překrásně barevný ohňostroj. Děti byly nadšené. Myslím, že je to nejvíce zaujalo. Následoval úvod od pána, který nás celým programem provázel. Nejdříve nám ukázal denní oblohu. Postupně se Slunce pohybovalo po nebi, než zapadlo a zobrazily se hvězdy. Ukázal několik nejjasnějších hvězd, některé i přiblížil, byly to některé z planet. Děti hned poznaly, co to je za druhy planet. Obdivovaly efekty přibližování a oddalování planet. Následně pán začal ukazovat postupně nejznámější souhvězdí. Dětem se podle mě nejvíce líbilo zobrazování obrázku při každém souhvězdí. Bylo to pro lepší představu a i mně se to moc líbilo. Přišlo mi to docela praktické a pro děti určitě lepší. Pro urychlení se najednou zobrazila všechna souhvězdí i s obrázky. Děti na ně užasle a obdivně koukaly a ukazovaly na všechna možná souhvězdí. Potom moderátor ukazoval a vysvětloval mléčnou dráhu. To už děti moc nebavilo a začaly si mezi sebou povídat a moc nevnímaly. Ale přišla na řadu pohádka. Vypadalo to, že se dětem líbila, až do konce se i smály, když nějaké zvířátko spadlo. Myslím si, že pohádka byla dobře zpracovaná. Bylo dobré, když se zvířátka přesunula do vesmíru, jak si všechny planety mezi sebou povídaly. Díky tomu to děti mohly lépe pochopit.

Po skončení programu děti nadšeně tleskaly do rytmu hudby. Šly jsme jim pomáhat s oblečením, dát batůžky, a dokonce jsme se s nimi i vyfotily. Při našem odchodu nám děti mávaly přes sklo planetária. Děti byly skvělé, moc jsem si to užila a myslím, že děti také.

 

Natálie Bohuslávková, 1. AP

 

Za střední pedagogickou školu jsme rádi, že účast našich studentek na této akci učitelům ZŠ opravdu pomohla, jak vyplývá z jejich dopisu paní učitelky Mgr. Jarmily Loudové:

"...ráda bych studentkám Vaší školy poděkovala za pomoc s dětmi 1. ročníku ze ZŠ T. G. Masaryka v Ivančicích v rámci návštěvy PLANETÁRIA v Brně ve středu 9. listopadu 2022. Vám děkuji za zprostředkování této pomoci. (...) Asistence Vašich studentek nám umožnila zajistit dětem volnější pohyb ve vnitřních prostorách, získat více prostoru pro dokumentaci akce. Nám, pedagogům, zajistila klidnější průběh našeho prvního pobytu s dětmi mimo školu."