Návštěva Mendelovy univerzity

31.01.2018 15:30

Ve čtvrtek 18.1.2018 jsme v rámci předmětu seminář z biologie navštívili laboratoře Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Mendelovy univerzity. Nejdříve nás vedoucí ústavu seznámil s možnostmi studia na univerzitě, potom jsme byli rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina si vyzkoušela práci v laboratoři molekulární biologie, druhá skupina v laboratoři fytopatologie a po hodině jsme se vystřídali.

Exkurze byla pro nás všechny velkým přínosem a mnozí z nás vážně uvažují o studiu na této univerzitě.

Adéla Šrámková
Anja Walzelová
V. AM

Fotogalerie: Návštěva Mendelovy univerzity