Virtuální prohlídka školy

Návštěva Knihovny Jiřího Mahena

08.11.2016 11:15

Dne 11. 10. 2016 navštívila třída 1. A Gymnázia J. G. Mendela Knihovnu Jiřího Mahena v Brně. Výukový program s názvem Knihovny – brány k informacím absolvovali studenti v rámci výuky českého jazyka a literatury.

Při úvodní prezentaci se studenti dověděli mnoho zajímavého o vývoji knihoven od starověku až po současnost, také o historii Knihovny Jiřího Mahena v Brně a o organizaci knihoven obecně a jejich službách pro veřejnost.

Po prezentaci následovala prohlídka některých oddělení knihovny, kde knihovnice studentům poskytla další informace o knihovně, jejích odděleních, fungování výpůjční služby. Prakticky jim také ukázala, jak se vyhledávají knížky v on-line katalogu, a studenti si vyhledávání rovněž sami vyzkoušeli.   

Návštěva knihovny trvala 75 minut a přínosná byla nejen pro studenty, kteří do knihovny již chodí, ale zejména pro ty, kteří doposud služeb veřejných knihoven nevyužili.

 

Eva Solarová,
vyučující českého jazyka a literatury 

Fotogalerie: Návštěva Knihovny Jiřího Mahena