Virtuální prohlídka školy

Návštěva Knihovny Jiřího Mahena – říjen 2013

08.11.2013 07:38

Dne 16. 10. 2013 navštívily třídy Kvinta A a III. A Gymnázia J. G. Mendela Knihovnu Jiřího Mahena v Brně. V rámci výuky českého jazyka a literatury studenti absolvovali výukový program s názvem Knihovny byly, jsou a budou?
Při úvodní prezentaci se studenti dověděli mnoho zajímavého o vývoji knihoven od starověku až po současnost, také o historii Knihovny Jiřího Mahena v Brně a o organizaci knihoven obecně a jejich službách pro veřejnost.
Po prezentaci následovala prohlídka některých oddělení knihovny, kde knihovnice studentům poskytla další informace o knihovně, jejích odděleních, fungování výpůjční služby a prakticky jim ukázala, jak se vyhledávají knížky v on-line katalogu. Knihovnice studentům během prohlídky oddělení zodpověděla také jejich otázky. Návštěva knihovny trvala 90 minut a pro studenty byla jistě přínosná.

Eva Solarová, vyučující CJL

Fotogalerie: Návštěva Knihovny Jiřího Mahena – říjen 2013